Pasirinkimo sandoriai keičiasi, kokie yra pagrindiniai terminai

Opcionai keičiasi, kas yra šie pagrindiniai terminai

Turinys

  opcionai keičiasi, kas yra šie pagrindiniai terminai

  Kaip Sėkmingai Prekiauti Binarinėmis Akcijų Pasirinkimo Galimybėmis - Pasirinkimo sandoriai keičiasi, kokie yra pagrindiniai kas yra šie pagrindiniai terminai Dvinarių pasirinkimo sandorių ir finansinių susitarimų dėl skirtumų platinimo Lietuvoje ribojimo apraše toliau — Aprašas nustatytas dvinarių pasirinkimo sandorių ir finansinių susitarimų dėl skirtumų platinimo apribojimų pobūdis ir pasirinkimo sandoriai keičiasi taikymo tvarka.

  Apraše vartojamos sąvokos: 2.

  opcionai keičiasi, kas yra šie pagrindiniai terminai

  Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymeLietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymeLietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme. Draudžiama reklamuoti, platinti ir arba parduoti dvinarius pasirinkimo sandorius angl.

  opcionai keičiasi, kas yra šie pagrindiniai terminai

  Dvinariu pasirinkimo sandoriu, kuriam taikomos Aprašo 4 punkto nuostatos, laikoma išvestinė finansinė priemonė, neatsižvelgiant į tai, ar ja prekiaujama prekybos vietoje, atitinkanti šias sąlygas: 5. Aprašo 4 punkto nuostatos netaikomos: 6.

  opcionai keičiasi, kas yra šie pagrindiniai terminai

  Draudžiama dalyvauti veikloje, kai nesilaikoma Aprašo 4 punkte nustatytų reikalavimų arba siekiama jų nesilaikyti. Draudžiama reklamuoti, platinti ir arba parduoti finansinius susitarimus dėl skirtumų neprofesionaliesiems klientams, išskyrus atvejus, kai finansinius susitarimų dėl skirtumų platintojas užtikrina, kad tenkinamos visos šios sąlygos: 8.

  opcionai keičiasi, kas yra šie pagrindiniai terminai

  Draudžiama dalyvauti veikloje, kai nesilaikoma Aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų arba siekiama jų nesilaikyti.